Elkonstruktion / Automation

Elkonstruktion och Automation finns med som en naturlig del redan i uppstartsskedet av våra projekt. Det gör att maskinkonstruktionen växer fram på ett bra vis i våra team tillsammans med den mekaniska konstruktionen. Inom området för Elkonstruktion och Automation utvecklas alla lösningar för drifter och funktioner inom elområdet.

När vi konstruerar och skapar tillverkningsunderlag inom elområdet arbetar vi i huvudsak med ElProCad, vi har goda kunskaper inom olika typer av styrsystem, t ex Siemens och ABB. Vi programmerar alla system och utbildar operatörerna i handhavandet.