Projektledning
Projektledaren är den naturliga kontaktytan mellan kund och projektorganisation. Vi hjälper kunden genom hela kedjan från förstudie, kostnadsberäkning, mekanisk konstruktion, elkonstruktion och programmering. Hela vägen fram till en producerande anläggning med tillhörande CE-dokumentation och utbildning av operatörer.

Vi projektleder internt våra egna projekt likväl som vi kan leverera projektledning på konsultbasis. Våra projektledare tillser att kunden kontinuerligt får uppföljning av våra projekt och är spindeln i nätet.