Mekanisk konstruktion

Här börjar huvuddelen av våra projekt efter dess att projektorganisationen är planerad och att projektledaren har stakat ut vägen för hur projektet ska drivas. 

Det första som skapas är ett tekniskt koncept för hur uppgiften ska lösas. Vi arbetar främst i Autodesk Inventor där 3D animationer är ett värdefullt verktyg för simulering och visualisering av produkter. Allt framställs i dialog mellan konstruktör och kund. Genom 3D-modellering hittar vi eventuella problem redan i utvecklingsfasen och levererar noggrant genomtänkta konstruktioner. Här kan rörelser och funktioner köras, ledtider och processförlopp kan enkelt och tydligt åskådliggöras.

När kunden tillsammans med konstruktörerna känner sig nöjda med funktion och design så förfinas konstruktionen samt att alla nödvändiga beräkningar görs. Vi kan 3D-simulera och animera mekaniska konstruktioner och leverera slutpresentationen i form av en film.  Slutligen dimensioneras alla komponenter och ritningar för tillverkning av alla detaljer skapas.

Vi har goda relationer med ett antal tillverkande verkstäder som producerar alla detaljer och som även i flertalet fall finns med och monterar anläggningen ute hos våra kunder.