Robotteknik

En robot är i många fall en effektiv lösning på ett av människokraft kostsamt och slitsamt arbete. Vi levererar kompletta lösningar och kan i en simulerad miljö presentera olika typer av hanteringar och funktioner på ett tydligt vis.

En mängd olika hanteringar och tillbehör finns att köpa direkt från hyllan och i annat fall skräddarsyr vi lösningar utifrån kundens specifika behov.


Exempel på system och hanteringar ur ABB:s egna reklamfilmer kan ses här:
http://www.youtube.com/watch?v=SOESSCXGhFo
http://www.youtube.com/watch?v=fH4VwTgfyrQ