Vårt huvudfokus är att leverera funktion till kund. Funktion i form av kompletta specialmaskiner och robotceller samt ombyggnationer och anpassningar av befintliga maskiner. Vi hanterar hela projektet från start till mål, kunden har en kontaktyta. Våra funktionsleveranser hjälper våra kunder att automatisera produktioner och tillverkningar. Genom att bygga innovativa, funktionella och CE-märkta maskiner för att skapa en effektiv och trygg tillverkningsprocess, från behov till producerande anläggning. 

Utöver funktionsleveranser tillhandahåller vi även tjänster samt närliggande tjänster inom följande områden: Mekanisk konstruktion, FEM-beräkning, CE-märkning/Riskanalys, Elkonstruktion, Automation/PLC-programmering, Projektledning.

Klicka på texten till höger för att se vår broschyr: https://www.sebroschyr.se/mk3d/WebView

FunktionsleveranserInom funktionsleveranser ryms:
- Kompletta maskinleveranser
- Ombyggnation/anpassningar av befintliga maskiner
- Robotceller
 

Tjänster
Mekanisk konstruktion 

Här börjar huvuddelen av våra projekt. Det första som skapas är ett tekniskt koncept för hur uppgiften ska lösas, därefter skapas en modell i 3D-miljö med Autodesk Inventor. Allt framställs i dialog mellan konstruktör och kund.

Läs mer
Elkonstruktion & Automation

Elkonstruktion och Automation finns med redan i uppstartsskedet av våra projekt. Det gör att maskinkonstruktionen växer
fram på ett bra vis i våra 
team tillsammans med den mekaniska konstruktionen.


Läs mer
Robotteknik 

En robot är i många fall en effektiv lösning på ett av människokraft kostsamt och slitsamt arbete. Vi levererar kompletta lösningar och kan i en simulerad miljö presentera olika typer av hanteringar och funktioner på ett tydligt vis.
Projektledning
I alla våra projekt finns en ansvarig projektledare som är en naturlig kontaktyta för kunden mot projektet. Våra projektledare leder alla projekt inom egen organisation samt att vi erbjuder projektledning som en konsultativ tjänst.