Produktutveckling 3D-ritningar och struktur


Dendro Lift har sedan 1970-talet tillverkat specialanpassade liftar för lastbilar, tåg, truckar och bussar till kunder i hela landet. När företaget skulle digitaliseras, blev Mk3D en viktig samarbetspartner.
 
När Erik Säfsten tog över Dendro Lift för ett och ett halvt år sedan, stod han inför en stor utmaning. Tidigare ägare hade arbetat många år i företaget och hade all kunskap i huvudet samt i en lång rad pärmar. Vid ritbordet satt en skicklig konstruktör och skapade ritningar med papper och penna och i princip alla rutiner var manuella. Erik bestämde sig för att automatisera och digitalisera företaget.
 
– Jag kände till Mk3D från min tidigare arbetsplats och visste att de var bra att jobba med, säger Erik som tog kontakt med Martin Högstedt för att få hjälp att strukturera upp rutinerna på Dendro Lift.

 

Vad bidrar Mk3D med?

– Dels skapar de 3D-ritningar av våra lyftar och dels har jag fått ovärderlig hjälp med strukturen. Det dagliga arbetet kan ibland kräva ganska akuta insatser från dem, vilket aldrig är något problem. Att ha med sig en 3D-ritning till en kund hjälper till att visualisera hur det kommer att fungera i verkligheten och det är mycket värdefullt. Dessutom håller vi sakta men säkert på att bygga upp ett bibliotek med ritningar, vilket gör att vi sparar både tid och pengar.
 
– När vi började vårt samarbete tyckte jag att deras tjänster var ganska dyra, men jag insåg snabbt vilka besparingar vi gjorde. För mig blev det extra tydligt när jag fick en inköpslista med ingående delar tillsammans med ritningen. Den gjorde att jag slapp bläddra i pärmar och försöka lista ut vilka delar som behövdes och hur många av varje skruv och mutter jag skulle beställa. Det sparade massor av tid.
 
– En viktig del i vårt samarbete är hållfasthetsanalyserna. Varje gång vi gör en kundanpassning av en lyft, verifierar Mk3D hållfastheten genom att hjälpa oss med FEM-beräkningar. De har också hjälpt till att skapa en långsiktig struktur och fungerat som ett värdefullt bollplank kring integrationen mellan ritningarna och affärssystemet.

 

Vilka fördelar ser du i att jobba med Mk3D?

– Dels är de oerhört flexibla och serviceinriktade och dels har de mycket bred kompetens. Vi har en öppen dialog och de delar med sig av sin kunskap på ett sätt som varit mycket värdefullt när det gäller allt från ritningar till struktur och implementering av affärssystemet. Det är en fröjd att jobba med dem!
 
– Mk3D har också haft långa diskussioner med mina viktigaste underleverantörer för att förstå hur de jobbar och vilket underlag de behöver för att kunna göra sitt jobb effektivt.

 

Allt har gått på räls alltså?

– Haha, nej, allt som är nytt är ju som bekant jobbigt. I början tyckte underleverantörerna att det nya sättet att arbeta var besvärligt, vilket förstås berodde på att de manuella ritningarna hade fungerat bra i så många år. Den förre ägaren tyckte också att jag kastade pengarna i sjön. Idag är underleverantörerna väldigt nöjda med det underlag de får och jag tror till och med att den förre ägaren börjar inse fördelarna. Det är ett riktigt gott betyg!
 
 

                      

Erik Säfsten 
VD Dendro Lift
www.dendrolift.com