Vad gör vi?

Vi arbetar med konstruktion av maskiner – maskiner som är funktionsanpassade och som effektiviserar tillverkningen av alla olika slags produkter.

Vi gör maskiner som blir en kostnadsbesparing i tillverkningsprocessen för våra kunder. Vilket ökar konkurrenskraften hos våra kunder.

Vi gör maskiner som ökar säkerheten för maskinoperatörerna.

Vi arbetar med kostnadsberäkningar och projektering i stora och små projekt.

Vi arbetar med förstudier och offerter.

Vi gör hållfasthetsberäkningar (FEM-analyser).

Till vår hjälp har vi de senaste 3D-konstruktions- och projekteringsprogrammen.

Design och formgivning är ett naturligt inslag i vår konstruktionsprocess.