Säkra arbetsplatser och ökad kapacitet

Trävaruföretaget Setra erbjuder sågning och förädling av svensk gran och furu för inredning och byggnation. Setra Valbo är en förädlingsenhet som hyvlar paneler, golv och byggträ till kunder i framför allt Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan, men även i Australien, som är en ny marknad.
 
Fredrik Kojonen är platsansvarig på Setra i Valbo. Han berättar att fler och fler kunder idag vill ha sina brädor spontade både på längden och bredden. Eftersom man bara hade en linje som kunde hantera spontning i ändarna, kontaktade han bland annat MK3D för att diskutera olika möjligheter.
 
Medan de andra leverantörerna förordade investering av en ny maskinlinje, utgick MK3D från befintlig maskinpark och med 3-dimensionella ritningar beskrev justeringar och tillbyggnader”, berättar Fredrik.
 
Säkerhet och prestanda var i fokus, men avgörandet föll på att MK3D dessutom kunde erbjuda en kostnadseffektiv lösning.
 
Utmaningen var att göra en säker arbetsplats med utökad kapacitet på befintligt utrymme. Vi jobbar alltid med kostnadseffektivitet och resursoptimering, så det var inget ovanligt”, berättar Stig Eriksson på MK3D, som har hjälpt Setra i Valbo med säkerhetsgenomgångar i flera år.
 
Idag är maskinen linjen i drift och fungerar bra. Även säkerhetsmässigt. Fredrik berättar att träindustrin började se över sina säkerhetsrutiner betydligt senare än snickerierna och stålverken.
 
Vi har varit väldigt förskonade här i Valbo, men det har skett några riktigt allvarliga olyckor i andra företag de senaste tio åren och efter det har säkerhetskraven skärpts”, berättar Fredrik.
 
På strategiska ställen i produktionen sitter idag MK3D:s säkerhetsritningar som beskriver säkerhetsupplägget med skyddsfunktioner.
 
Underlagen imponerar till och med på Arbetsmiljöverket. Då måste de vara bra”, avslutar Fredrik.